Haukipudas

OYSis­sa alle vii­si koronapotilasta

OYS:ssa oli maa­nan­tai­aa­mul­la hoi­dos­sa alle vii­si koro­na­po­ti­las­ta. Labo­ra­to­rio­var­mis­tet­tu­ja koro­na­tar­tun­to­ja on Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la nyt yhteen­sä 120 kap­pa­let­ta, ker­ro­taan OYSis­ta Tie­to­suo­ja­syis­tä joh­tuen OYS…

Lue lisää


Urhei­luseu­ra­toi­min­ta hyy­tyi kevääksi

Urhei­luseu­ro­jen toi­min­ta on muut­tu­nut koro­na­vi­ruse­pi­de­mian myö­tä. Seu­ro­jen jouk­kue­toi­min­ta on kes­key­tet­ty ja tule­van toi­min­nan suun­nit­te­lu on han­ka­laa. Monia kevään tapah­tu­mia on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus