Haukipudas

Val­tuus­tol­la pui­ta­vaa talousasioissa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­la oli asia­lis­tal­la maa­nan­tai­na mit­ta­va talous­pa­ket­ti. Käsi­tel­tä­vä­nä ja hyväk­syt­tä­vä­nä oli vii­me vuo­den tilin­pää­tös, talous­en­nus­te sekä vuo­den 2021 talous­ar­vion ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Laa­ja valo­kui­tu­han­ke käyn­nis­ty­mäs­sä Haukiputaalla

Lähes koko Hau­ki­pu­taan alu­een kat­ta­va valo­kui­tu­han­ke käyn­nis­tyy asuk­kail­le suun­na­tul­la tie­do­tus­ti­lai­suu­del­la ensi tiis­tai­na 16.6. Hank­keen on käyn­nis­tä­mäs­sä Täys­­kui­­tu-brän­­dil­­lä toi­mi­va Ado­la Oy.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pa avaa kau­ten­sa vii­kon­lop­pu­na — “uskal­lam­me odot­taa menestystä”

Hau­ki­pu­taan jal­ka­pal­lo­ken­tät ovat olleet har­vi­nai­sen hil­jai­sia kulu­neen kevään aika­na. Poik­keus­o­lot ja rajoi­tus­toi­met kes­keyt­ti­vät monien urhei­luseu­ro­jen toi­min­nan, ja Hau­ki­pu­taan Pal­lo oli.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Leik­ki­puis­to­toi­min­taa tar­jol­la jäl­leen — toi­nen puis­toi­lu­jak­so luvas­sa heinäkuussa

Hau­ki­pu­taan kes­kus­leik­ki­puis­tos­sa riit­tää vili­nää, kun Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Hau­ki­pu­taan pai­kal­li­syh­dis­tys tar­jo­aa jäl­leen ohjat­tua leik­ki­puis­to­toi­min­taa. Ohjat­tu leik­ki­puis­to­toi­min­ta on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton­ta, ja lapsia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mil­loin sitä tanssataan?

Ran­ta­poh­jas­ta 10.7.1985: Mis­tä tie­dät mil­lai­nen ja kuin­ka kal­lis har­ras­tus on pur­jeh­ti­mi­nen? Aina­kin pien­tä esi­ma­kua saat, jos puet pääl­le­si kun­non sadetamineen,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVau­vo­ja 11.6.

Jen­ni ja Vil­le Suo­me­la Hau­ki­pu­taal­ta sai­vat 28.5. klo 9.28 poi­ka­vau­van, jon­ka mitat oli­vat 4 040 gram­maa ja 50 sent­tiä. Pikkuveikasta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus