Vetäy­ty­nyt ien voi­daan yleen­sä kor­ja­ta ja kor­jaus taval­li­ses­ti auttaa

Ien vetäytyy tavallisimmin tulehduksen seurauksena. Vetäytymä voidaan yleensä korjata, mutta ihan halvasta toimenpiteestä ei ole kyse.

Säh­kö­ham­mas­har­ja ei ole taval­li­sin syy vetäy­ty­viin ike­niin. Tar­kem­min sanoen on hyvin har­vi­nais­ta, että ien vetäy­tyi­si säh­kö­ham­mas­har­jan vää­rän käy­tön seu­rauk­se­na. Yleen­sä ike­nen vetäy­ty­mi­sen syy on kiin­ni­tys­ku­dos­sai­raus eli ien­tu­leh­dus tai parodontiitti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus