Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 16.7.2023

Kysy­myk­set

1. Min­kä maan kunin­gas on Philippe?

2. Kenel­le kah­del­le Suo­men pre­si­den­til­le ja yhdel­le pää­mi­nis­te­ril­le on myön­net­ty brit­ti­läi­sen impe­riu­min rita­rin Sir-arvo?

3. Mikä peli aloi­te­taan ”ruo­an­lai­tol­la”?

4. Mikä vasa­ra­mies oli mui­nais-skan­di­naa­vi­nen ukko­sen jumala?

5. Mon­ta­ko maa­nil­viäis­la­jia löy­tyy Suo­mes­ta? a) 32, b) 52, c) 72, d) 92

6. Mikä on maa­il­man väki­rik­kain roo­ma­lais­ka­to­li­nen valtio?

7. Mihin sano­ma­leh­teen Poh­jo­lan Sano­mat yhdis­tet­tiin v. 2017?

8. Kuka kir­jai­li­ja vaih­toi suku­ni­men­sä Hirvisaareksi?

10. Mikä on vii­mei­sin Suo­men kun­ta, joka käyt­ti nimes­sään maa­lais­kun­ta-sanaa? a) Rova­nie­men mlk. b) Kuo­pion mlk. c) Hel­sin­gin mlk., d) Jyväs­ky­län mlk.

Vas­tauk­set

1. Bel­gian

2. Ris­to Ryti 1935, C. G. E. Man­ner­heim 1938, Har­ri Hol­ke­ri 1999

3. Pesä­pal­lo, ”hutun­keit­to”. Ei voi syöt­tää, jos ei ole ruokaa.

4. Tor myös Thor

5. d) 92

6. Bra­si­lia

8. Lapin Kansaan

9. Lai­la Hietamies

10. d) Jyväs­ky­län mlk.