Kym­me­net mar­jas­ta­jat eksy­vät vuo­sit­tain Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa, polii­si neu­voo miten toi­mia, jos eksy­mi­nen tapahtuu

Eksyneet marjastajat ovat usein hyvin kokeneita, Kokemus voi tuoda liiallisen varmuuden tunteen omasta jaksamisesta ja osaamisesta.Eksyneet marjastajat ovat usein hyvin kokeneita, Kokemus voi tuoda liiallisen varmuuden tunteen omasta jaksamisesta ja osaamisesta.

Mar­jas­tus­kau­den alka­mi­nen tie­tää Oulun polii­si­lai­tok­sel­le maas­toet­sin­tö­jä, sil­lä vuo­sit­tain kes­ki­mää­rin kol­mi­sen­kym­men­tä mar­jas­ta­jaa eksyy maas­toon Kai­nuus­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Polii­si toi­voo, ettei­vät mar­jas­ta­jat luot­tai­si lii­kaa omiin suun­nis­tus­ky­kyi­hin­sä. Eksy­neet mar­jas­ta­jat ovat usein hyvin koke­nei­ta, ja koke­mus voi tuo­da lii­al­li­sen var­muu­den tun­teen omas­ta jak­sa­mi­ses­ta ja osaamisesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus