“Pää­tök­sen­te­ko oli ennen suo­rem­paa” – Kale­vi Kuha ei kat­so hyväl­lä kau­pun­gin yksi­tyis­tä­mis- ja kes­kit­tä­mis­toi­mia

Jääliläinen Kalevi Kuha pitää tärkeänä paitsi fyysisen kunnon ylläpitoa myös sosiaalista aktiivisuutta. Pitkään ei mies jouda sohvassa istumaan, sillä monenlaiset harrastukset ja osallistuminen politiikkaankin aktivoivat liikkeelle. Kalevi Kuha on tuttu näky myös monissa kuntalaistilaisuuksissa.

Pudas­jär­ven Ait­to­jär­vel­lä kuusi­lap­si­seen per­hee­seen 11.1.1949 syn­ty­nyt Kale­vi Kuha muut­ti vai­mon­sa Rit­van peräs­sä 1970-luvun alku­puo­lel­la ensin Ouluun ja sit­ten saman vuo­si­kym­me­nen lop­pu­puo­lel­la omaan kotiin Jää­liin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus