Sata­vuo­tias Iin kirk­ko­kuo­ro kut­suu lau­la­maan kans­saan

Iin kirkkokuorossa on nykyisin kolmekymmentä laulajaa. Kuoroa johtaa Eija Savolainen (ylärivissä oiikealla). Kuva: Juho "Salama" Tauriainen

Iin kirk­ko­kuo­ro toi­voo, että seu­ra­kun­ta­lai­set tule­vat lau­la­maan kuo­ron muka­na sen sata­vuo­tis­juh­laan ensi sun­nun­tai­na.– Toi­von, että kuo­ron juh­la oli­si koko seu­ra­kun­nan yhtei­nen. Aja­tuk­se­na on, että se oli­si yhtei­söl­li­nen tapah­tu­ma, eikä var­si­nai­ses­ti kuo­ron esiin­ty­mi­nen, sanoo kuo­roa vuo­des­ta 2011 läh­tien joh­ta­nut Iin seu­ra­kun­nan kant­to­ri Eija Savo­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus