Röy­tän sata­man ruop­paus toi­veis­sa, rahoi­tuk­ses­ta ei tie­toa

Röytän sataman avajaisissa oli lauantaina paikalla noin kuusikymmentä veneilijää. Ohjelmassa oli Metsähallituksen kenttäpäällikkö Jouni Kososen avaussanat ja Martti Korhosen (kuvassa vas.) sekä Iin kunnanjohtaja Ari Alatossavan puheet. KUVA: IRJA LEPPÄNEN

Iin Röy­tän lai­tu­rit ovat vii­meis­te­lyä vail­le val­miit. Kah­den vuo­den pro­jek­tis­sa sata­mas­sa on uusit­tu kak­si pont­to­ni­lai­tu­ria ja beto­ni­lai­tu­rit. Kel­lu­vat teräs­pont­to­ni­lai­tu­rit otet­tiin käyt­töön jo vii­me kesä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus