Iin van­hin seu­ran­ta­lo sai muis­to­laa­tan seinään

Ii-seuran Juhani Maalismaa kiinnitti muistolaatan Seurakujalla sijaitsevan ja monena palvelleen, edelleenkin hyväkuntoisen entisen nuorisoseurantalon seinään.Ii-seuran Juhani Maalismaa kiinnitti muistolaatan Seurakujalla sijaitsevan ja monena palvelleen, edelleenkin hyväkuntoisen entisen nuorisoseurantalon seinään.

Iin van­hin edel­leen pys­tys­sä ole­va seu­ran­ta­lo, vuon­na 1896 raken­net­tu Iin Nuo­ri­so­seu­ran talo, on ehti­nyt 125-vuo­ti­sen his­to­rian­sa aika­na pal­vel­la mones­sa käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­sa. Siel­lä on jär­jes­tet­ty vuo­sien saa­tos­sa niin ilta­mia ja valis­tus­ti­lai­suuk­sia kuin majoi­tet­tu venä­läi­siä soti­lai­ta, on myös pai­nit­tu ja nos­tel­tu puntteja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus