Ii antaa luon­to­lah­jan Suo­mel­le

Suojelu ei estä metsän virkistyskäyttöä. Kuvituskuva ei ole kyseiseltä palstalta.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­ta osal­lis­tuu Luon­to­lah­ja­ni sata­vuo­ti­aal­le -kam­pan­jaan perus­ta­mal­la yksi­tyi­sen luon­non­suo­je­lua­lu­een Pirt­ti­jär­vel­le. 15,6 heh­taa­rin kokoi­nen Pirt­ti­jär­ven pals­ta sijait­see Yli-Olha­vas­sa. Se on alu­eel­le tyy­pil­lis­tä luon­no­nym­pä­ris­töä. Pals­tan luon­non­ti­lai­set suot ovat hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa. Alue rajoit­tuu suo­raan Saa­ri­suo-Pirt­ti­jär­ven­suol­ta val­tiol­le aiem­min luon­non­suo­je­lu­tar­koi­tuk­siin han­kit­tuun 114 heh­taa­rin suu­rui­seen kiin­teis­töön. Pirt­ti­jär­ven pals­tan suo­je­lu ei estä met­säs­tys­tä, mar­jas­tus­ta tai sie­nes­tys­tä, eikä se vai­ku­ta alu­eel­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus