Tie­to­vi­sa 25.12.2017

Kysy­mys 1.     Min­kä muis­tok­si vie­te­tään 28.12. ole­vaa viat­to­mien las­ten päi­vää? 2.    Mis­tä Juha­ni Ahon klas­sik­ko­ro­maa­nis­ta ovat Nyr­ki Tapio­vaa­ra, Toi­vo Särk­kä  ja Aki Kau­ris­mä­ki ohjan­neet elo­ku­van? 3.    Min­kä suo­ma­lai­sen puo­lu­een tun­nus on ruis­kau­nok­ki? 4.    Kuka juon­taa Uutis­vuo­to ‑TV-ohjel­maa? 5.    Kuka oli ensim­mäi­nen suo­si­tuim­mas­ta TV-esiin­ty­jäs­tä Tel­vis-pat­saan saa­nut mies? a) Heik­ki Kahi­la, b) Spe­de Pasa­nen, c) Ans­si Kukkonen,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus