Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus val­mis

Viimeistelytöitä seuraamassa hankkeen puuhamies Pentti Haapakangas (vas.) ja Pekka Paavola. Kaivinkoneen ohjaimissa urakoitsija Juho Säävälä.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­ses­ta on vih­doin tot­ta. Työt maas­tos­sa saa­tiin val­miik­si vii­me vii­kol­la ja vesi pää­si vir­taa­maan uomaan tors­tai­na. Vuo­den kulut­tua mie­ti­tään jo jat­koa. Veden vir­taa­maa paran­net­tiin joh­ta­mal­la ja kai­va­mal­la maan alle pituu­del­taan 300-met­ri­nen ja hal­kai­si­jal­taan 40-sent­ti­nen put­ki Ala­kos­kes­ta Keis­kan­lam­peen ja Hau­ki­pu­taan­tien ali tien län­si­puo­lel­le. Sii­ka­pu­das-han­ke on ollut iso haas­te asu­ka­syh­dis­tyk­sel­le ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus