Kii­min­ki-peli kas­vat­taa koti­seu­tu­tie­tout­ta

Kiiminki-lautapelissä liikutaan vanhan Kiimingin kunnan sisällä paikasta toiseen. Pelaamalla oppii paljon kotiseudustaan.

Kii­min­ki Seu­ra sai idean lau­ta­pe­lis­tä, kun he poh­ti­vat sopi­vaa teke­mis­tä Kii­min­ki­päi­vil­le. – Halusim­me sin­ne jota­kin muka­vaa viih­dy­ket­tä, joka ajai­si myös mei­dän seu­ram­me asi­aa koti­seu­tu­tun­te­muk­sen lisää­mi­ses­tä, ker­too Aila Berg yksi pelin luo­jis­ta. Berg on ollut muka­na lau­ta­pe­lien teke­mi­ses­sä aiem­min­kin. Kii­min­ki-peli alkoi luon­nos­tua van­han Kii­min­gin kun­nan kar­tan pääl­le. – Vai­keuk­sia oli vain valin­to­jen teke­mi­ses­sä. Halut­tiin, että kaik­ki…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus