Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saa­te­tut

Rai­mo Ola­vi Rehu Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 25.5. Hän oli 70 –vuo­tias.

Mar­ja-Lee­na Jäm­sä Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 28.5. Hän oli 69 –vuo­tias.

Rai­mo Aimo Jäm­sä Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 19.5. Hän oli 67 –vuo­tias.

Ari Eero Johan­nes Sipo­la Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 25.5. Hän oli 64 –vuo­tias.
Lei­la Annik­ki Lau­ri­la Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 4.6. Hän oli 79 –vuo­tias.

Kau­ko Kon­tio Kii­min­gis­tä kuo­li 26.5.2019. Hän oli 78-vuo­tias.

MAANPOVEEN

Erk­ki Kale­vi Pik­ku­hoo­ka­na siu­nat­tiin 12.6. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Jaak­ko Tuis­ku.

Eero Heik­ki Tapa­ni Ulko­nie­mi siu­nat­tiin 12.6. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Ris­to Räi­hä.

Mar­ja-Lee­na Jäm­sä siu­nat­tiin 14.6. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Jaak­ko Tuis­ku.

Ari Eero Johan­nes Sipo­la siu­nat­tiin 15.6. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Ris­to Räi­hä.

Kau­ko Kon­tio Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 14.6.2019 Kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Sei­ja Helo­maa. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.

Aar­ne Tapio Paa­vo­la Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 15.6.2019. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Pau­li Nie­me­lä. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Toi­vo­las­sa.

Val­ma Kyl­lik­ki Pudas siu­nat­tiin 15.6. Kui­va­nie­men kir­kos­sa, siu­nauk­sen toi­mit­ti Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen, muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Simos­sa, Pap­pi­lan Peh­too­ris­sa.

Pent­ti Kul­ler­vo Hyryn uur­na las­ket­tiin 17.6. Kui­va­nie­men hau­taus­maa­han.

Nan­ni Kaa­ri­na Vak­ku­ri siu­nat­tiin 17.6. Oijär­ven hau­taus­maa­han, siu­nauk­sen toi­mit­ti Heik­ki Karp­pi­nen.