Oulu etsii sadan mil­joo­nan sääs­tö­jä inves­toi­dak­seen tule­vai­suu­teen

Kaupunginjohtaja talousarvioesitys edellyttää säästöjä ja lisälainanottoa, jotta elinvoimaa voidaan lisätä.Kaupunginjohtaja talousarvioesitys edellyttää säästöjä ja lisälainanottoa, jotta elinvoimaa voidaan lisätä.

Oulun kau­pun­gin vel­ka­mää­rä nousee vuon­na 2021 sadal­la mil­joo­nal­la eurol­la. Vero­pro­sent­ti nos­te­taan esi­tyk­sen mukaan vuon­na 2021 21:een, mut­ta sen vai­ku­tus kau­pun­gin tuloi­hin on pie­ni. Oulun kau­pun­gin talous­ar­vio 2021 on noin 1,4 mil­jar­dia euroa, vuo­si­ka­te noin 32 mil­joo­naa euroa ja ali­jää­mä noin -52 mil­joo­naa euroa. Inves­toin­ti­ta­so on noin 135 mil­joo­naa euroa. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la ker­toi talous­ar­vio­ta jul­kis­taes­saan,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus