Yli­kii­min­ki­läi­sen Sam­po Kaik­ko­sen Tai­vaan­ran­ta tuo­mio­kirk­koon

Sampo Kaikkosen Taivaaranta – Divine Horizon kuvaa yksittäisen ihmisen lähdön hetkeä maallisesta henkiseen.Sampo Kaikkosen Taivaaranta – Divine Horizon kuvaa yksittäisen ihmisen lähdön hetkeä maallisesta henkiseen.

Oulun Tuo­mio­kir­kos­sa pal­jas­tet­tiin lau­an­tai­na yli­kii­min­ki­läi­sen Sam­po Kaik­ko­sen tai­de­teos ”Tai­vaan­ran­ta – Divi­ne Horizon”. Tilai­suus oli erit­täin herk­kä ja puhut­te­le­va, ja tun­nel­maa täy­den­si yli-iiläi­sen mezzo­sopraa­no, viu­lis­ti Vir­pi Räi­sä­sen esit­tä­mä Van­ha vir­si Taa­lain­maal­ta, joka Kaik­ko­sen mukaan ikään kuin täy­den­tää teok­sen. Tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen kuvai­li het­keä his­to­rial­li­sek­si, upeak­si yhteis­työk­si ja vuo­ro­pu­he­luk­si pai­kal­li­sen tai­tei­li­jan kans­sa. – Tai­de­han­kin­ta tuli ajan­koh­tai­sek­si kun…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus