Lät­tä­ha­tut aje­le­vat Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä

Lättähattujunat kyyditsevät matkalaisia lauantaina Haukiputaalla ja Iissä osana Oulun Päivien ohjelmaa.

Nos­tal­gi­aa, ilois­ta miel­tä ja 160 mat­kus­ta­jaa ker­ral­laan — nämä kaik­ki mah­tu­vat kyy­tiin, kun lau­an­tai­na van­hat lät­tä­hat­tu­ju­nat lii­ken­nöi­vät Oulus­ta Hau­ki­pu­taan kaut­ta Iihin osa­na Oulun Päi­vien ohjel­maa. Lät­tä­hat­tu­ju­nien aja­mi­ses­ta vas­taa Poh­jois-Suo­men rau­ta­tie­har­ras­ta­jat eli PoR­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus