Mai­ja Lavo­nen on kul­ke­nut Olha­van rai­til­ta maa­il­man turuil­le

Tekstiili on saanut kumppanikseen monenlaista materiaalia. Taustalla olevassa Maija Lavosen työssä runkona on tiheät metaliverkkorullat, jotka on sidottu yhteen kangassuikaleilla. Työ elää ja muuttuu sitä mukaa kuin verkon metalli hapettuu ja muuttaa väriään.

Suo­men suu­riin teks­tii­li­tai­tei­li­joi­hin, eri­tyi­ses­ti ryi­jyn uudis­ta­ja­na tun­net­tu Mai­ja Lavo­nen (s. Luu­ke­la) kul­jet­taa muka­naan lap­suu­ten­sa Olha­van anta­maa hen­kis­tä perin­töä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus