Suo­men nuo­rin ja haus­kin tavis

Hahmoja tulee ja menee. Tässä Seela Brauer iloittelee menevänä ja ilomielisenä Martta-mummuna.

Lee­na Takaluoma
Olhava

Kym­men­vuo­tias See­la Brau­er osal­lis­tui Suo­men haus­kin tavis -kisaan ja pää­si tv-kame­roi­den pais­tee­seen kisan nuo­rim­pa­na osa­not­ta­ja­na. Kisa esi­tet­tiin telk­ka­ris­sa kevääl­lä. Nyt se on uusin­ta­kier­rok­sel­la. See­la palaa tele­vi­sioon ensi viikolla.
Täl­lä ker­taa See­la voi uskal­tau­tua ruu­dun ääreen itse­kin. Hän myön­tää, että itse­ään on vai­ke­aa kat­soa tv:stä.
See­la Brau­er on oma­toi­mi­nen tyt­tö, joten aivan puun takaa äiti San­na Brau­e­ril­le uusin tem­paus ei tullut.
Toki äiti veti syvään hen­keä, kun tytär ilmoit­ti, että hän on hakeu­tu­nut ja pääs­syt mukaan tv-kisaan ja että äidil­le oli tar­jol­la työ­tä managerina.
Äiti hank­ki mat­ka­li­put, vara­si hotel­lin ja neu­vot­te­li vapaat tyt­tä­ren opet­ta­jan kanssa.
Itse tai­tei­li­ja val­mis­te­li sket­si­hah­mon­sa itse­näi­ses­ti, eikä tar­vin­nut äiti­ään studioharjoituksissakaan.

Lue lisää 27.7. Rantapohjasta