Tie­to­tes­ti 25.7.

Kysy­myk­set: 1.    Min­kä maan auto­ja oli Tat­ra? 2.    Min­kä kol­men kun­nan alu­eel­la on alku­ke­säs­tä avat­tu Hos­san kan­sal­lis­puis­to? 3.    Ket­kä kak­si suo­ma­lai­sar­tis­tia ovat esiin­ty­neet vii­me aikoi­na­kin  nimel­lä Pro­fee­tat? 4.    Mikä eläin yhdis­te­ään usein mui­nai­seen Gal­lian val­tioon? 5.    Minä vuon­na oli ensim­mäi­sen ker­ran ennak­ko­ää­nes­tys  edus­kun­ta­vaa­leis­sa? a) 1966, b) 1970, c) 1972, d) 1975 6.    Kenes­tä kir­ja­li­jas­ta kertoo… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus