Kii­min­ki­päi­vät lähes­ty­vät

Järjestyksessään 43. Kiiminkipäivät järjestetään elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Uutta ohjelmassa on karaokekilpailu. KUVA RANTAPOHJAN ARKISTO

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Jär­jes­tyk­ses­sään jo 43. Kii­min­ki­päi­vät jär­jes­te­tään tänä vuon­na tut­tuun tapaan elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen ker­too, että jär­jes­te­lyt ovat suju­neet van­hal­la rutii­nil­la ja tämän vuo­den ohjel­mas­sa uute­na on karao­ke­kil­pai­lu sekä lap­sil­le että aikui­sil­le. – Jär­jes­te­lyis­tä haas­ta­van tekee se, että rahoi­tus­ta tämän­tyyp­pi­sil­le tapah­tu­mil­le on vai­kea saa­da. Oulun kau­pun­gil­ta ei apua tule,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus