Tar­ken­nus

Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 26.3. jul­kais­tun jutun “Vep­säl­lä hiih­det­tiin kil­paa veti­ses­sä sääs­sä” teks­tin sisäl­lös­sä oli mah­dol­li­suus vää­ri­nym­mär­ryk­seen. Jutus­sa ker­rot­tiin, että ensi vii­kon­lop­pu­na oli­si vii­mei­nen Hiih­tocup-kisa Yli­kii­min­gis­sä. Hiih­tocup päät­tyy kyl­lä sun­nun­tai­na 31.3., mut­ta sitä ennen on vie­lä kisa Nie­mi­ky­läs­sä lau­an­tai­na 30.3.