Sato­san­ka­rit patis­taa nuo­ria puo­luk­ka­met­sään – mar­ja-ase­ma tänä vuon­na Ylikiimingissä

4H-järjestön ylläpitämät Satosankarit-toimitamallin marja-asemat ostavat tänä vuonna ainoastaan puolukkaa. Oulun alueen marja-asema sijaitsee Ylikiimingissä Suosaarentiellä. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo4H-järjestön ylläpitämät Satosankarit-toimitamallin marja-asemat ostavat tänä vuonna ainoastaan puolukkaa. Oulun alueen marja-asema sijaitsee Ylikiimingissä Suosaarentiellä. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Mar­ja-ase­mat osta­vat tänä vuon­na vain puo­luk­kaa, sil­lä mus­ti­ka­nos­to peruun­tui kui­vuu­den ja sii­tä seu­ran­neen huo­non mus­tik­ka­sa­don takia. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mukaan hel­teet hei­ken­si­vät mus­tik­ka­sa­toa, mut­ta oli­vat erit­täin otol­li­sia puo­luk­kaa pölyt­tä­vien hyön­teis­ten aktii­vi­suu­del­le. Puo­lu­kan pöly­tys oli­kin hei­nä­kuun lopul­la onnis­tu­nut erinomaisesti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus