Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saa­te­tut

Ellen Sanel­ma Sten­berg Iis­tä kuo­li 25.6.2019. Hän oli 89-vuo­tias.

Anna-Mai­ja Kan­to­la Iis­tä kuo­li 11.6.2019. Hän oli 39-vuo­tias.

Nii­lo Eerik­ki Paa­so Iis­tä kuo­li 27.6.2019. Hän oli 88-vuo­tias.

Väi­nö Jaak­ko Klaa­vu­nie­mi kuo­li 22.6. Oijär­vel­lä,

hän oli 86-vuo­tias.

Emma Val­pu­ri Kurt­ti­la Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 12.6. Hän oli 90-vuo­tias.

Tau­no Johan­nes Oika­ri­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 17.6. Hän oli 76-vuo­tias.

Elma Anja Mar­jat­ta Nur­mi os Selus­ka Kii­min­gis­tä kuo­li 11.6.2019. Hän oli 88-vuo­tias.

Maan­po­veen

Yrjö Kaler­vo Öör­ni siu­nat­tiin 29.6.2019 Iin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la.

Rei­no Johan­nes Halo­nen siu­nat­tiin 28.6.2019 Iin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Mat­ti Kin­nu­nen. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin koto­na.

Otto Eeme­li Kos­ki siu­nat­tiin 28.6. Kui­va­nie­men hau­taus­maa­han. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin koto­na.

Vuok­ko Tel­ler­vo Puo­ti­nie­mi hau­dat­tiin 30.6. Kui­va­nie­men hau­taus­maa­han.

Emma Val­pu­ri Kurt­ti­la siu­nat­tiin 29.6. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Tei­ja Liuk­ko.

Elma Anja Mar­jat­ta Nur­mi os Selus­ka Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 29.6.2019 Kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Mari­ka Hut­tu. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Jää­lin kap­pe­lil­la.