Muis­to­kir­joi­tus: Äitimme

Rau­ha Nis­ka­nen, äitim­me, sukum­me van­hin, kuo­li Iis­sä 28. maa­lis­kuu­ta 2024. Hän oli 99-vuo­tias, syn­ty­nyt Poh­jois-Iis­sä 3. jou­lu­kuu­ta 1924. Äiti Rau­han lähes sata­vuo­ti­seen elä­mään mah­tui­vat itse­näi­sen Suo­men his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vät vai­heet, joi­den vai­ku­tuk­set toi­vat elä­mään välil­lä tum­mia ja välil­lä vaa­leam­pia sävyjä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus