Koro­na­ro­ko­tuk­set jatkuvat

Koro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la maa­nan­tai­na. Ensim­mäi­sek­si roko­tet­tiin Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vien yksi­köi­den työn­te­ki­jöi­tä ja seu­raa­vak­si on vuo­ros­sa kau­pun­gin­sai­raa­lan henkilökunta.

Ensim­mäi­ses­sä eräs­sä OYSiin saa­tiin noin 2000 roko­tean­nos­ta, mikä riit­tää noin 1000 rokot­tee­seen, kun samas­ta eräs­tä vara­taan myö­hem­min annet­ta­vat tehosterokotteet.

Suo­mes­sa todet­tiin kes­ki­viik­ko­na 438 uut­ta koro­na­ta­paus­ta. Mää­rä oli isom­pi kuin mitä jou­lun pyhi­nä kir­jat­tiin. Kes­ki­viik­ko­na Oulus­sa todet­tiin 7 uut­ta tar­tun­taa. Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on tähän men­nes­sä todet­tu kaik­ki­aan 1487 koro­na­tar­tun­taa, jois­ta Oulus­sa tar­tun­to­ja on 1109 ja Iis­sä 31.

Koro­nae­pi­de­mia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la leviä­mis­vai­hees­sa. Tämän­het­ki­set koro­na­suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 18. tam­mi­kuu­ta saakka.