Ilmat­ta­ren ihmei­tä tai­de­näyt­te­lys­sä Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tyk­sen nel­jään ele­ment­tiin, maa, vesi, tuli ja ilma liit­ty­väs­sä näyt­te­ly­sar­jas­sa, on vii­mei­se­nä tee­ma­na ilma. Niin­pä Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa syys­kuun ajan ole­va näyt­te­ly on saa­nut luon­te­vas­ti nimek­seen Ilmat­ta­ren ihmeet. Nimi-idean takaa löy­tyy Eeva Hol­ma. Edel­li­nen näyt­te­ly tou­ko­kuus­sa Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä oli kes­kit­ty­nyt maateemaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­va: Lähi­his­to­rian tra­ge­dia rak­kaus­ta­ri­nan näyttämönä

13. huh­ti­kuu­ta vuon­na 1976 tapah­tui Suo­men rau­han­ajan tuhoi­sin onnet­to­muus. Lapuan pat­ruu­na­teh­taal­la sat­tu­nut räjäh­dys vei 40 ihmi­sen hen­gen, haa­voit­taen yli kuut­ta­kym­men­tä. Moni per­he menet­ti äitin­sä, sil­lä kuol­leis­ta perä­ti 35 oli naisia. 

Tapaus jär­kyt­ti koko Suo­mea sii­nä mää­rin, että suu­ret hau­ta­jai­set tele­vi­sioi­tiin suo­ra­na ja jopa pre­si­dent­ti Kek­ko­nen otti osaa nii­hin. Kuvat viti­val­koi­sis­ta arkuis­ta ovat piir­ty­neet monen tuo­hon aikaan elä­neen mieleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJen­ni Räi­näl­le jäl­leen Botnia-ehdokkuus

Iis­tä läh­töi­sin ole­va toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­­lan­­dia-voit­­ta­­ja Jen­ni Räi­nä on ehdol­la Bot­­nia-pal­­kin­­non saa­jak­si romaa­nil­laan Suo muis­taa. Kir­ja ker­too Juhosta,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPer­he­ret­ki Rokualle

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­ta teki kesäi­sen per­he­ret­ken Rokuan geo­park­kiin lau­an­tai­na 26.8. Ret­kel­le läh­det­tiin aamul­la klo 9.00. Innok­kaat per­heet tuli­vat­kin hyvis­sä ajoin lähtöpaikalle.