Jen­ni Räi­näl­le jäl­leen Botnia-ehdokkuus

Jenni Räinä on ehdolla Botnia-kirjallisuuspalkinnon saajaksi romaanillaan Suo muistaa. Arkistokuva: Tuija Järvelä-UusitaloJenni Räinä on ehdolla Botnia-kirjallisuuspalkinnon saajaksi romaanillaan Suo muistaa. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Iis­tä läh­töi­sin ole­va toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja Jen­ni Räi­nä on ehdol­la Bot­nia-pal­kin­non saa­jak­si romaa­nil­laan Suo muis­taa. Kir­ja ker­too Juhos­ta, joka perus­taa autioon kylä­kou­luun yhtei­sön, joka alkaa ennal­lis­taa seu­dun soi­ta. Pal­kin­to­raa­ti on kuvail­lut kir­jan kiel­tä kau­niik­si ja teos­ta ajan­koh­tai­sek­si. Räi­nä on saa­nut Bot­nia-pal­kin­non ker­taal­leen vuon­na 2018 yhdes­sä Vesa Ran­nan kans­sa teke­mäl­lään Reu­nal­la-kir­jal­la. Räi­nä oli ehdolla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus