Kau­pun­ki jat­kaa Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lua ilman sosi­aa­li- ja terveyspalveluita

Hankkeen toteutuessa Yli-Iin monitoimitalo rakennetaan koulun läheisyyteen Vorellin viereiselle tontille. (Kuva: Teea Tunturi)Hankkeen toteutuessa Yli-Iin monitoimitalo rakennetaan koulun läheisyyteen Vorellin viereiselle tontille. (Kuva: Teea Tunturi)

Yli-Iihin on vii­meis­ten vuo­sien ajan suun­ni­tel­tu moni­toi­mi­ta­loa, joka oli­si kii­tel­lys­ti yhdis­tä­nyt lähes kaik­ki Yli-Iin alu­eel­la ole­vat pal­ve­lut tuot­ta­jaan kat­so­mat­ta. Taloon piti tul­la niin ikäih­mis­ten asu­mis- ja päi­vä­toi­min­ta­pal­ve­lu­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen kuin kir­jas­ton­kin pal­ve­lui­ta, ja sen syner­giae­dut näh­tiin erit­täin toimivina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus