Put­taan van­hoi­hin piha­pii­rei­hin tutus­tu­taan ensi viikolla

Kellontörmän vanhat rakennukset ja pihapiiri sijaitsevat Jokikylässä. Kuva: Happonen/Lihavainen

Hau­ki­pu­das-seu­ra jär­jes­tää jat­koa kevään Put­taan Piha­pii­rit ‑tapah­tu­maan. Van­hoi­hin enti­söi­tyi­hin piha­pii­rei­hin Kel­lon­tör­mään Joki­ky­läs­sä ja Sii­po­laan Sii­po­lan­mäel­lä tutus­tu­taan ret­kel­lä ensi vii­kon lau­an­tai­na 9.9.

Kul­je­tus läh­tee koti­seu­tu­museon pihal­ta kel­lo 12 ja paluu on 16.30. Tilai­suus ja tar­joi­lut ovat mak­sut­to­mia, mut­ta mikä­li halu­aa mukaan kul­je­tuk­seen, ilmoit­tau­tu­mis­ta pyy­de­tään 3.9. men­nes­sä (hannu.liljamo@gmail.com).