Kone käyn­tiin Rova­nie­men ensi­lu­men kisoissa

Hau­ki­pu­taa­lai­set nuor­ten yhdis­te­tyn maa­jouk­kueur­hei­li­jat start­ta­si­vat kisa­kau­teen sun­nun­tai­na Rova­nie­mel­lä. Ensim­mäi­set lumi­ki­sat ovat­kin urhei­li­joil­le suun­nan­näyt­tä­jä, miten konet­ta ollaan saa­tu viri­tel­tyä harjoituskaudella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Juha­ni Kata­ja­mä­ki joh­dat­ti Kii­Rin voittoon

Kovak­si jouk­ku­eek­si tie­det­ty Län­si­puis­to Bas­ket Kok­ko­las­ta kyp­syi odo­tet­tua hel­pom­min jo avaus­jak­sol­la. Vain kuu­del­la pelaa­jal­la Lai­va­kan­kaan kori­pal­lo­py­hät­töön saa­pu­neet kok­ko­la­lai­set tai­pui­vat lopul­ta korein 83–49 (43–25) koti­jouk­ku­een luvut ensin mainittuna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä äänes­ti 15,1 pro­sent­tia äänioikeutetuista

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to­vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti nousi 15,1:een, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 6 048. Ennak­koon kävi äänes­tä­mäs­sä 58,3 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. 16–17-vuotiaiden äänioi­keu­tet­tu­jen äänes­tys­pro­sent­ti oli 12,9, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 279. Kaik­ki­aan äänioi­keut­taan käyt­ti Iin seu­ra­kun­nas­sa 911 henkilöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus