Jou­lu­myy­jäi­set Revontalolla

Hau­ki­pu­taan van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tys ry jär­jes­ti odo­te­tut jou­lu­myy­jäi­set Hau­ki­pu­taan Revon­ta­lol­la lau­an­tai­na 19.11. Kysees­sä oli oma­toi­mi­myy­jäi­set, jos­sa oli esil­lä mm. käsi­töi­tä, lah­ja­ta­va­roi­ta, kodin pik­ku­ta­va­raa, keräi­ly­ta­va­raa ja vaik­ka­pa tuo­rei­ta jou­lu­tort­tu­ja. Myös uusi Lions kalen­te­ri löy­si tien­sä Revon­ta­lon asuk­kai­den sei­näl­le. Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­ni vas­ta­si tar­joi­lus­ta. Makea­ta lohi­sop­paa oli­kin tar­jol­la koko myy­jäis­ten ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Oulun mat­ka­pal­ve­lun las­ku­tuk­ses­sa ongelmia

Oulun kau­pun­ki voi myön­tää vam­mais­pal­ve­lu­lain mukai­sia mat­ka­pal­ve­lui­ta. Ennen asia­kas mak­soi oma­vas­tuu­osuu­den tak­siin suo­raan. Sys­tee­mi muut­tui. Nyt kau­pun­ki las­kut­taa ker­ran kuu­kau­des­sa aje­tut oma­vas­tuu­osuu­den yhte­nä summana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elii­na Tas­ki­sen jäl­jet joh­ti­vat Iihin ja Petroskoihin

Tut­ki­ja Paa­vo Romp­pai­nen on teh­nyt sel­vi­tys­työ­tä, joka liit­tyy loik­ka­ri­de­sant­ti Mart­ti Kle­ment­tiin, joka on vuo­des­ta 1935 ollut Neu­vos­to­lii­ton kan­sa­lai­nen Kos­ti Iva­no­vitsh Vill­berg. Hänet on mai­nit­tu asia­kir­jois­sa iiläi­sen Elii­na tai Eli­na Tas­ki­sen puolisona. Rent­ta­he­lek­ku: Maa­jus­seis­ta aurinkopaneeleihin

Ajan kul­kua mie­tis­ke­len. Kiin­nos­ta­vi­na puhee­nai­hei­na näi­nä päi­vi­nä pyö­ri­vät mie­les­sä­ni Maa­jus­sit-ohjel­man mor­sia­met ja sul­ha­set. Hyvin siel­lä kuu­lem­ma menee. Arho ja kump­pa­nit ovat rakas­tu­mai­sil­laan aivan jus­tiin­sa. Pimiän Vapul­le on hää­kut­su­ja tulos­sa jonok­si asti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kone käyn­tiin Rova­nie­men ensi­lu­men kisoissa

Hau­ki­pu­taa­lai­set nuor­ten yhdis­te­tyn maa­jouk­kueur­hei­li­jat start­ta­si­vat kisa­kau­teen sun­nun­tai­na Rova­nie­mel­lä. Ensim­mäi­set lumi­ki­sat ovat­kin urhei­li­joil­le suun­nan­näyt­tä­jä, miten konet­ta ollaan saa­tu viri­tel­tyä harjoituskaudella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juha­ni Kata­ja­mä­ki joh­dat­ti Kii­Rin voittoon

Kovak­si jouk­ku­eek­si tie­det­ty Län­si­puis­to Bas­ket Kok­ko­las­ta kyp­syi odo­tet­tua hel­pom­min jo avaus­jak­sol­la. Vain kuu­del­la pelaa­jal­la Lai­va­kan­kaan kori­pal­lo­py­hät­töön saa­pu­neet kok­ko­la­lai­set tai­pui­vat lopul­ta korein 83–49 (43–25) koti­jouk­ku­een luvut ensin mainittuna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä äänes­ti 15,1 pro­sent­tia äänioikeutetuista

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to­vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti nousi 15,1:een, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 6 048. Ennak­koon kävi äänes­tä­mäs­sä 58,3 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. 16–17-vuotiaiden äänioi­keu­tet­tu­jen äänes­tys­pro­sent­ti oli 12,9, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 279. Kaik­ki­aan äänioi­keut­taan käyt­ti Iin seu­ra­kun­nas­sa 911 henkilöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus