Iis­sä äänes­ti 15,1 pro­sent­tia äänioikeutetuista

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to­vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti nousi 15,1:een, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 6 048. Ennak­koon kävi äänes­tä­mäs­sä 58,3 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. 16–17-vuotiaiden äänioi­keu­tet­tu­jen äänes­tys­pro­sent­ti oli 12,9, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 279. Kaik­ki­aan äänioi­keut­taan käyt­ti Iin seu­ra­kun­nas­sa 911 henkilöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus