Leu­van las­ten-lau­an­tai koko­si pal­jon väkeä kylätalolle

Perheet kokoontuivat Leuvan kylätalolla järjestettyyn monipuoliseen tapahtumaan. (Kuva: Liisa Sarajärvi)Perheet kokoontuivat Leuvan kylätalolla järjestettyyn monipuoliseen tapahtumaan. (Kuva: Liisa Sarajärvi)

Las­ten-lau­an­tai koko­si väkeä Leu­val­le laa­jal­ti Yli-Iin lähia­lueil­ta ja jopa Haa­pa­ran­nal­ta saak­ka. Pai­kal­le saa­pu­nei­den puheen­so­ri­nas­sa kuul­tiin suo­mea, ruot­sia, englan­tia ja ranskaa.

– Arviol­ta 70 hen­ki­löä oli saa­pu­nut Leu­val­le ihas­te­le­maan Klow­ni Sebas­tia­nin temp­pu­ja. Show piti sisäl­lään tai­kuut­ta, vat­sas­ta­pu­hu­mis­ta ja ainut­laa­tuis­ta tun­nel­maa. Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä tapah­tu­maan. Oli ilo näh­dä, että kysyn­tää tämän tyyp­pi­sel­le tapah­tu­mal­le vie­lä löy­tyi, kyläyh­dis­tyk­sen Lii­sa Sara­jär­vi ker­too.