Puo­lu­kan pää­sa­to on nyt poimittavissa

Puo­luk­ka on perin­tei­ses­ti ollut kau­pal­li­ses­ti tär­kein luon­non­mar­ja Suo­mes­sa, mut­ta vii­me vuo­si­na mus­tik­ka on kiri­nyt sen rin­nal­le elin­tar­vi­ke­mark­ki­noil­la. Tänä vuon­na Luonnonvarakeskuksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valoa ja iloa syk­syyn tai­teen voimalla

Kuva­tai­tei­li­ja Anni Arff­ma­nin “Mie­li­ku­vi­tus­mat­ka”, kan­kaal­le pai­ne­tut teks­tii­li­tai­de­teok­set, ilah­dut­ta­vat Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa neu­vo­las­sa kävi­jöi­tä. Tai­de ja ja yhdes­sä teke­mi­nen levit­täy­tyy Hau­ki­pu­taal­la laajemminkin.…


Puu­kaup­pa käy ja tal­ven kor­juu­ajat on jo lähes myyty

Kii­min­ki­läi­set met­sä­no­mis­ta­jat sai­vat MHY Kii­min­gin jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa Hut­tu­ky­läs­sä pait­si ajan­koh­tais­ta tie­toa alas­ta, myös hie­man viih­dy­ket­tä sekä mah­dol­li­suu­den pie­neen kisai­luun ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Syysmietteitä

Vir­kis­tä­vä ja luon­no­nan­ti­mien täyt­tä­mä kesä kään­tyy koh­ti syk­syä ja alka­vaa tal­vea. Vie­tim­me koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen mones­sa mie­les­sä poik­keuk­sel­li­sen kesän. Suo­ma­lais­ten kesälomat…


Uusia pal­ve­lu­ja: Uusi kat­sas­tus­a­se­ma Iihin

Uusi katas­tus­a­se­ma K1 Kat­sas­tus on avau­tu­nut Iin Pen­tin­tiel­lä. Kat­sas­tus­a­se­ma toi­mii samas­sa kiin­teis­tös­sä Iin Auto­maa­laa­mon kans­sa. K1 Kat­sas­tuk­sen alue­joh­ta­ja Riik­ka Valtanen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iihin tulos­sa liikuntapassi

Iis­sä on tulos­sa käyt­töön lii­kun­ta­pas­si. Lii­kun­ta­pas­sin voi­vat ostaa iiläi­set elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, työt­tö­mät ja ase­vel­vol­li­set 60 euron vuo­si­hin­taan. Pas­si on voimassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kas­vo­mas­ke­ja hae­taan harvakseltaan

Oulun kau­pun­ki alkoi jakaa vähä­va­rai­sil­le tar­koi­tet­tu­ja kas­vo­mas­ke­ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ja muis­sa pis­teis­sä 21. elo­kuu­ta. Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa mas­kin­ha­ki­joi­ta oli alus­sa enem­män, mutta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus