Muis­ta ohjeis­tuk­set, lataa Koro­na­vilk­ku, har­kit­se mat­kus­ta­mis­ta

Koro­na­ti­lan­ne pysyt­te­lee Oulun­kaa­ren alu­eel­la edel­leen rau­hal­li­se­na. Emme kui­ten­kaan alu­eel­lam­me tee poik­keus­ta muus­ta Suo­mes­ta, vaan tar­tun­ta­ryp­päi­den ilmaan­tu­mi­nen ja altis­tu­mi­set ovat mah­dol­li­sia meil­lä­kin. Kuten olem­me huo­man­neet, nii­tä nousee tasai­sin välia­join esil­le ympä­ri maa­ta. Monet näis­tä ryp­päis­tä ovat saa­neet alkun­sa nuor­ten aikuis­ten illa­nis­tu­jai­sis­ta ja baa­ri-illois­ta. Myös eri­lai­sis­sa har­ras­tus­pii­reis­sä ja työyh­tei­söis­sä on jou­dut­tu vas­tak­kain koro­na-altis­tu­mis­ten kans­sa. Vaik­ka ohjeis­tuk­set ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus