Puo­lu­kan pää­sa­to on nyt poi­mit­ta­vis­sa

Iiläinen Antti Pääskynen jatkaa perinteistä iiläistä puolukan ostoa. Hän avasi oman ostopisteensä Iin Konissa huomattuaan, että aiemmat iiläisostajat ovat lopettaneet toimintansa. Pääskynen toivoo, että puolukkametsään löytävät tiensä nyt ja jatkossa yhä nuoremmat poimijat, sillä marjat eivät Rantapohjan alueen metsistä poimimalla lopu. Puolukan poiminta-aika jatkuu yleensä jopa lokakuun alkupuolelle saakka, ja tämän vuoden sato on hyvä.(Kuva: Sonja Pääskynen)Iiläinen Antti Pääskynen jatkaa perinteistä iiläistä puolukan ostoa. Hän avasi oman ostopisteensä Iin Konissa huomattuaan, että aiemmat iiläisostajat ovat lopettaneet toimintansa. Pääskynen toivoo, että puolukkametsään löytävät tiensä nyt ja jatkossa yhä nuoremmat poimijat, sillä marjat eivät Rantapohjan alueen metsistä poimimalla lopu. Puolukan poiminta-aika jatkuu yleensä jopa lokakuun alkupuolelle saakka, ja tämän vuoden sato on hyvä.(Kuva: Sonja Pääskynen)

Puo­luk­ka on perin­tei­ses­ti ollut kau­pal­li­ses­ti tär­kein luon­non­mar­ja Suo­mes­sa, mut­ta vii­me vuo­si­na mus­tik­ka on kiri­nyt sen rin­nal­le elin­tar­vi­ke­mark­ki­noil­la. Tänä vuon­na Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mukaan puo­luk­ka­sa­to on hyvä, vaik­ka puo­lu­kan pöly­tys­tu­los jäi hei­kok­si. Tilan­teen pelas­ti run­sas kukin­ta. Totuus on kui­ten­kin se, että puo­luk­ka ei poi­mi­mal­la met­säs­tä lopu, vaik­ka sato oli­si huo­nom­pi­kin. Joka vuo­si sekä puo­lu­kas­ta että mus­ti­kas­ta jää met­siin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus