Uusia pal­ve­lu­ja: Uusi kat­sas­tus­a­se­ma Iihin

Uusi katas­tus­a­se­ma K1 Kat­sas­tus on avau­tu­nut Iin Pen­tin­tiel­lä. Kat­sas­tus­a­se­ma toi­mii samas­sa kiin­teis­tös­sä Iin Auto­maa­laa­mon kans­sa. K1 Kat­sas­tuk­sen alue­joh­ta­ja Riik­ka Val­ta­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIihin tulos­sa lii­kun­ta­pas­si

Iis­sä on tulos­sa käyt­töön lii­kun­ta­pas­si. Lii­kun­ta­pas­sin voi­vat ostaa iiläi­set elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, työt­tö­mät ja ase­vel­vol­li­set 60 euron vuo­si­hin­taan. Pas­si on voi­mas­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Teks­ta­rit

Oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että Iijo­ki­suun pato­pyyn­neil­lä kalas­ta­vat varus­tai­sit­te paton­ne hei­ja­si­mel­la, että ne oli­si hel­pom­pi havai­ta pimeäl­lä. Joil­la­kin hei­jas­tin on, mut­ta suu­rim­mal­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus