Koi­ra­val­jak­kour­hei­lu vaih­toeh­to­na perin­tei­sem­mil­le koi­ra­har­ras­tuk­sil­le

Matti Laaksonen koiransa Roihun kanssa koirajuoksukisoissa. Roihu on perheen koirista nuorin ja menohaluja löytyy.Matti Laaksonen koiransa Roihun kanssa koirajuoksukisoissa. Roihu on perheen koirista nuorin ja menohaluja löytyy.

Kel­lo­lai­sen Laak­sos­ten per­heen isää Mat­tia ja per­heen poi­kaa Jus­tus­ta yhdis­tää yhtei­nen koi­ra­val­jak­ko­har­ras­tus. Niin isä kuin poi­ka­kin ovat jo kisan­neet menes­tyk­sek­kääs­ti lajis­sa. Vii­mek­si sun­nun­tai­na 13.9 käy­dys­sä kisas­sa molem­mat voit­ti­vat oman sar­jan­sa läh­döt. Mat­ti Laak­so­sel­la mita­lei­ta on ker­ty­nyt niin SM-tasol­ta kuin EM-kisois­ta­kin noin seit­se­män vuo­den lajis­sa muka­na olon ajal­ta. Koi­ra­val­jak­ko­har­ras­tus miel­le­tään mones­ti lajik­si, jos­sa hus­kyt vetä­vät tal­vel­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus