KINK’s Cup koko­si yhteen kova­ta­soi­sia nyrk­kei­li­jöi­tä

Vii­kon­lop­pu­na Kii­min­ki­joen kou­lun lii­kun­ta­sa­li muun­tau­tui nyrk­kei­ly­sa­lik­si, kun his­to­rian seit­se­mäs­tois­ta KINK’s Cup otel­tiin kova­ta­sois­ten nytk­kei­li­jöi­den kes­ken. Kehäs­sä näh­tiin myös vii­si Kii­min­gin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oman kylän pani­mo

Hau­ki­pu­taan Kui­va­lan­pe­räl­lä vuo­den­vaih­tees­ta saak­ka toi­mi­nut Pani­mo Nar­ri läh­ti liik­keel­le Jan­ne Övers­tin kym­men­kun­ta vuot­ta jat­ku­nees­ta olut­har­ras­tuk­ses­ta. Kiin­nos­tus alkoi innos­tuk­ses­ta mais­tel­la kaup­poi­hin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saa­te­tut

Este­ri Aro­laak­so Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 14.7. Hän oli 90-vuo­­tias. Sep­po Adolf Jär­ven­pää Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 28.7. Hän oli 62-vuo­­tias. Kai­­sa-Maria Kerä­nen Kii­min­gis­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rent­ta­he­lek­ku: Yhtä pii­rak­kaa ker­ral­laan

Tulim­ma mökil­tä. Autos­sa kak­si täyt­tä ja puo­li­kas jugurt­tiäm­pä­ril­lis­tä mus­tik­kaa. Minä leuh­ka­na len­nä­tin ämpä­rit köö­kin pöy­däl­le. On ensim­mäi­sen nisu-mus­­tik­­ka­­pii­­ra­­kan aika. Näin…Pan­kin­nok­ka on Kui­va­nie­men oma hiek­ka­pa­ra­tii­si meren äärel­lä

Kui­va­jo­ki­suul­la sijait­se­va Pan­kin­nok­ka on toi­mi­nut kylä­läis­ten uima­paik­ka­na jo vuo­si­kym­me­niä. Aiko­jen saa­tos­sa se oli pääs­syt pusi­koi­tu­maan. Kui­va­nie­men Osa­kas­kun­nan hoi­to­kun­ta yhdes­sä Kui­va­joen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­tot avau­tu­vat kou­lu­jen alkaes­sa

Kou­lu­jen alkaes­sa kes­ki­viik­ko­na myös kesän ajan kiin­ni olleet alue­kir­jas­tot avaa­vat oven­sa. Jää­lin, Kel­lon, Mar­tin­nie­men ja Pate­nie­men kir­jas­tot avau­tu­vat huo­men­na kes­ki­viik­ko­na.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­jaus

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin tiis­tai­na 4.8. jut­tu Sep­pä Hög­ma­nis­ta. Jutun kuvas­sa ole­va van­hem­pi nai­nen onkin Iida Kata­rii­na Kan­to­la o.s. Piuk­ku­la, sil­loin 85.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus