Oman kylän pani­mo

Janne Översti olutharrastus johti Panimo Narrin perustamiseen.Janne Översti olutharrastus johti Panimo Narrin perustamiseen.

Hau­ki­pu­taan Kui­va­lan­pe­räl­lä vuo­den­vaih­tees­ta saak­ka toi­mi­nut Pani­mo Nar­ri läh­ti liik­keel­le Jan­ne Övers­tin kym­men­kun­ta vuot­ta jat­ku­nees­ta olut­har­ras­tuk­ses­ta. Kiin­nos­tus alkoi innos­tuk­ses­ta mais­tel­la kaup­poi­hin tul­lei­ta eri­koi­sia tuon­tio­lui­ta. Suo­mes­sa ei tuol­loin vie­lä juu­ri ollut koti­mai­sia pien­pa­ni­mo­tuot­tei­ta. – Olui­den moniu­lot­tei­suus ja laji­kir­jo sai­vat kiin­nos­tu­maan nii­den resep­teis­tä ja kokei­le­maan, onnis­tui­si­ko itse teh­dä saman­lai­sia. Kun onnis­tu­mi­sia tuli heti aluk­si, ja ystä­vät­kin antoi­vat hyvää…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus