Teks­ta­rit

Kii­tos maa­jus­sit ja mök­ki­läi­set ja paria lukuu­not­ta­mat­ta satun­nai­set kul­ki­jat. Saa­tiin sit­ten töys­syt Puusaa­ren­tiel­le. 40 myös MK Kii­tos taas naa­pu­rin Lii­sal­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Ii pitä­jä­ot­te­lu­voit­toon

Perin­tei­nen Kii­­min­­ki-Yli-Ii-Yli­­kii­­min­­ki-pitä­­jä­ot­­te­­lu kisat­tiin hyväs­sä sääs­sä Yli­kii­min­gis­sä per­jan­tai­na. Koro­na ei estä­nyt otte­lun jär­jes­tä­mis­tä, mut­ta aiheut­ti nor­maa­lis­ta poik­kea­via jär­jes­te­ly­jä. Esi­mer­kik­si heit­to­paik­ko­jen käsi­hy­gie­nian.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pan nai­sil­le tais­te­lu­voit­to

Aurin­koi­sel­la Län­si­tuu­lel­la pelat­tu Nais­ten Ykkö­sen otte­lu Hau­­Pa-TuWe päät­tyi värik­käi­den vai­hei­den jäl­keen koti­jouk­ku­een 3–2 voit­toon. Pelin ensim­mäi­set minuu­tit oli­vat koti­jouk­ku­een hal­lin­nas­sa.…