Hil­jen­nä, kun koh­taat hevo­sen tiel­lä

Teil­lä kul­kee moot­to­ria­jo­neu­vo­jen, pol­ku­pyö­rien ja jalan­kul­ki­joi­den lisäk­si toi­si­naan myös iso­ja neli­jal­kai­sia, kun rat­sas­ta­jat lii­kut­ta­vat hevo­si­aan lai­tu­mil­le tai maas­toon. Hevo­siin voi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sport­tia ja tsemp­piä

Ran­ta­poh­jas­ta 5.2.1981: Lai­hial­la kyläi­le­mäs­sä ollut hen­ki­lö ker­toi, että kyl­lä siel­lä oli ystä­väl­lis­tä väkeä. – Älä nyt, ihan­ko tot­ta, kysyi­vät toi­set.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin 4H-yhdis­tys tila­muu­tok­sen edes­sä – Uudet toi­mi­ti­lat etsin­näs­sä Jää­lin tai Kii­min­gin alu­eel­ta

Kii­min­gin 4H:lla on ollut vii­meis­ten vii­den vuo­den ajan vuo­krat­tu­na unel­ma­ti­lat Jää­lin Van­han­tien enti­ses­tä kou­­lu- ja päi­vä­ko­ti­ra­ken­nuk­ses­ta. Nyt yhdis­tyk­sel­lä on kui­ten­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLau­an­tai­na tans­si­taan Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten laval­la tans­si­taan lau­an­tai­na ensim­mäis­tä ker­taa täl­le kesäl­le. Tans­sei­hin myy­dään 470 lip­pua, jot­ta ylei­sö­mää­rä saa­daan pidet­tyä kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten mukai­ses­ti alle.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEtä­Luot­si opas­taa omais­hoi­ta­jia digi­tai­dois­sa

Elo­kuus­sa Iis­sä, Yli-Iis­­sä ja Yli­kii­min­gis­sä käyn­nis­tyy Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen Etä­­Luot­­si-han­­ke, jon­ka tavoit­tee­na on tar­jo­ta tukea muis­ti­sai­rais­ta lähei­sis­tään huol­ta pitä­vil­le omais­hoi­ta­jil­le.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­niit Hau­ki­pu­das ja Ii

Hau­ki­pu­das ja Ii ovat rumia, jos uskoo muu­ta­mien sano­ma­leh­tien otsi­koi­ta. Moni on tois­ta miel­tä, kuten minä­kin junan tuo­ma, joka on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus