Mui­nais­tu­lien iltaa vie­te­tään elo­kuus­sa Kie­ri­kis­sä

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään koro­na­ti­lan­teen hel­pot­taes­sa sit­ten­kin Mui­­nais­­tu­­li-tapah­­tu­­ma. Suo­si­tut Mui­nais­tu­lien yöt ovat kui­ten­kin vaih­tu­neet ker­ta­luon­tei­sek­si illak­si. – Mui­nais­tu­lien yö­tä vie­tet­tiin ki­vi­kau­den ky­län.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vau­vo­ja

Jen­ni ja Juha Kai­nua Yli­kii­min­gis­tä sai­vat tyt­tä­ren 15.7. Raa­hes­sa asu­vat Päi­vi ja Mik­ko Pou­tiai­nen sai­vat 17.7. pojan.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Se ei ole ohi

Olet­te­ko huo­man­neet itses­tän­ne saman kuin minä omal­ta osal­ta­ni. Vaka­van sai­rau­den, koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din uhka on ajoit­tain väis­ty­nyt mie­les­tä­ni tyys­tin. Käsien…


Kun musiik­ki on ammat­ti, har­ras­tus ja into­hi­mo, Stii­na-Emi­lia Kemp­pai­nen hai­ta­ri on soi­nut kuusi­vuo­ti­aas­ta saak­ka

Nei­­to­­set-orkes­­te­­ri voit­ti kesäl­lä 2019 ensim­mäi­se­nä nais­ko­koon­pa­no­na tans­sior­kes­te­rien suo­men­mes­ta­ruu­den. Maa­nan­tai­na 13.7 orkes­te­ri jul­kai­si toi­sen, kos­­ke­­ta- nimi­sen tan­go­kap­pa­leen voi­ton­päi­vän kun­niak­si ja osa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meri­hel­men ravin­to­la oli­kin kiin­ni

Yövyim­me Meri­hel­men cara­­van-alu­eel­­la. Paik­ka on todel­la luon­non­kau­nis ja siis­ti. Kii­tok­sia sii­tä. Mut­ta emme voi­neet kuin ihme­tel­lä, ettei alu­eel­la sijait­se­va ravin­to­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Poi­min mar­jo­ja omaan käyt­töön sekä hil­lo­ja myyn­tiin yksi­tyi­sil­le. Olen jo vuo­sia poi­mi­nut kaik­ki mar­jat ker­ta­käyt­tö­kä­si­neet kädes­sä. Ei tuli­si enää mie­lee­ni­kään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus