Mui­nais­tu­lien iltaa vie­te­tään elo­kuus­sa Kierikissä

Muinaistulien yön iltaa vuonna 2017. Vas. Kaukomieli (Tero Säkkinen), Tuulenmaan neito (Niina Heikura), Tuulilukko (joni Karjalainen) ja Tietäjätär (Sirpa Niinimäki). Kuva Sami Viljanmaa.Muinaistulien yön iltaa vuonna 2017. Vas. Kaukomieli (Tero Säkkinen), Tuulenmaan neito (Niina Heikura), Tuulilukko (joni Karjalainen) ja Tietäjätär (Sirpa Niinimäki). (Kuva Sami Viljanmaa)

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään koro­na­ti­lan­teen hel­pot­taes­sa sit­ten­kin Mui­nais­tu­li-tapah­tu­ma. Suo­si­tut Mui­nais­tu­lien yöt ovat kui­ten­kin vaih­tu­neet ker­ta­luon­tei­sek­si illak­si. – Mui­nais­tu­lien yö­tä vie­tet­tiin ki­vi­kau­den ky­län ran­nas­sa jo 1990-lu­­vun lop­pu­vuo­si­na ja toi­min­ta el­vy­tet­tiin vuon­na 2017. Niis­tä tuli todel­la suo­sit­tu­ja ja tänä­kin kesä­nä mei­dän piti jär­jes­tää nii­tä kol­me. Pan­de­mia muut­ti tilan­teen, mut­ta onnek­si kui­ten­kin voim­me jär­jes­tää tämän yhden Mui­nais­tu­lien illan, sanoo Kierkkikeskuksen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus