Y-Tii­mi jat­kaa Yki­muo­vin luji­te­muo­vi­toi­min­taa Yli­kii­min­gis­sä

Kari Pelkonen pelasti lujitemuovialan työpaikkoja Ylikiiminkiin Ykimuovi Finland Oy:n ajauduttua konkurssiin. YKI-veneiden ohella peräkärryjen kuomut ovat suosittuja ylikiiminkiläistuotteita. (Kuva: Teea Tunturi)Kari Pelkonen pelasti lujitemuovialan työpaikkoja Ylikiiminkiin Ykimuovi Finland Oy:n ajauduttua konkurssiin. YKI-veneiden ohella peräkärryjen kuomut ovat suosittuja ylikiiminkiläistuotteita. (Kuva: Teea Tunturi)

Yki­muo­vi Fin­land Oy:n parin vii­kon takai­nen kon­kurs­si ei jät­tä­nyt­kään jäl­keen­sä työt­tö­miä ammat­ti­mie­hiä tai tyh­jen­tä­nyt tuo­tan­to­ti­lo­ja Yli­kii­min­gin Ahmas­jär­ven teol­li­suusa­lu­eel­la, sil­lä Yli­kii­min­gin Muo­vi Oy:n 1970-luvun lopul­la perus­ta­nut Kari Pel­ko­sen Y-Tii­mi Oy osti kon­kurs­si­pe­säl­tä tuo­tan­to­lait­teet ja muo­tit itsel­leen. Toi­min­ta jat­kuu tuo­tan­to­ti­lois­sa hie­man vii­me aikais­ta pie­nem­mäs­sä mää­rin. Pel­ko­sen sano­jen mukaan toi­min­taa tehos­te­taan lisää­mäl­lä tuo­te­va­li­koi­maa ja keven­tä­mäl­lä orga­ni­saa­tio­ta. Pel­ko­nen myi…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus