Kau­niit Hau­ki­pu­das ja Ii

Hau­ki­pu­das ja Ii ovat rumia, jos uskoo muu­ta­mien sano­ma­leh­tien otsi­koi­ta. Moni on tois­ta miel­tä, kuten minä­kin junan tuo­ma, joka on muut­ta­nut tän­ne muu­al­ta Suo­mes­ta. Tääl­lä kau­nis­ta meren ran­taa ja kau­nii­ta joki­var­sia, jot­ka elä­vöit­tä­vät mai­se­maa ja ovat teh­neet maa­pe­rän vil­ja­vak­si. Nii­tä ei ole lähes­kään kaik­kial­la. Asu­tus­ta, joka yleen­sä kau­nis­taa mai­se­maa, on tääl­lä ollut jo kes­kia­jal­ta läh­tien.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus