Lau­an­tai­na tans­si­taan Yli­kii­min­gis­sä

Nuijamiesten lavalla järjestetään tulevana lauantaina kesän ensimmäiset tanssit. Tanssittajana on Susanna Heikki & Voimaorkesteri. Kuva on viime kesältä, jolloin lava täytti 60 vuotta. (Kuva: Teea Tunturi)Nuijamiesten lavalla järjestetään tulevana lauantaina kesän ensimmäiset tanssit. Tanssittajana on Susanna Heikki & Voimaorkesteri. Kuva on viime kesältä, jolloin lava täytti 60 vuotta. (Kuva: Teea Tunturi)

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten laval­la tans­si­taan lau­an­tai­na ensim­mäis­tä ker­taa täl­le kesäl­le. Tans­sei­hin myy­dään 470 lip­pua, jot­ta ylei­sö­mää­rä saa­daan pidet­tyä kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten mukai­ses­ti alle vii­des­sä­sa­das­sa. Tans­sei­hin voi vara­ta lip­pu­ja etu­kä­teen säh­kö­pos­tit­se, mut­ta nii­tä jäte­tään myy­tä­väk­si myös lip­pu­luu­kul­ta. – Meil­le tulee yleen­sä poruk­kaa parin­sa­dan kilo­met­rin takaa. Ennak­ko­va­raus­mah­dol­li­suus pal­ve­lee eten­kin hei­tä, jot­ta he saa­vat var­mis­tet­tua sisään­pää­syn­sä, ker­too lavai­sän­tä Las­se Haa­pa­mä­ki. Tans­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus