Oman alan töis­sä EU:n yti­mes­sä

Kun Hau­ki­pu­taal­ta läh­töi­sin ole­va Raa­kel Vähä­rau­tio, 26, aloit­ti vuo­den 2018 alus­sa parin kuu­kau­den har­joit­te­lun Brys­se­lis­sä, ei hän arvan­nut, että elä­mä aset­tui­si EU:n pää­kau­pun­kiin pitem­mäk­si­kin aikaa. Euroo­pan par­la­men­tin jäse­nen, kes­kus­ta­mep­pi Elsi Katai­sen eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na toi­mi­va Vähä­rau­tio ker­too työs­ken­te­le­vän­sä nyt näkö­ala­pai­kal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan tie­kirk­ko kut­suu niin turis­te­ja kuin pai­kal­li­sia­kin – Tapu­li­kah­vi­la myös avoin­na joka arki­päi­vä

Aurin­koi­nen arki­päi­vä Hau­ki­pu­taan kir­kon luo­na on rau­hal­li­nen, kuten kuu­luu olla­kin, vaik­ka aika ajoin kir­kon ovet käy­vät. Tie­kirk­ko­na toi­mi­va kirk­ko hou­kut­te­lee pai­kal­le niin ohi­kul­ku­mat­kal­laan ole­via ulko­maa­lai­sia turis­te­ja kuin kir­kos­sa moneen ker­taan käy­nei­tä pai­kal­li­sia­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Uusi laa­vu val­mis­tui Kala­mä­keen

Jää­lin lei­jo­nien raken­ta­ma upea laa­vu on val­mis­tu­nut Kala­mä­keen. Laa­vu on osa Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen, Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen ja lei­jo­nien yhtei­ses­ti toteut­ta­maa Koi­te­li-reit­tiä.


Illin­juok­su: Rai­ja Pou­tiai­nen kär­kiai­kaan, Joo­na Holap­pa mies­ten hiku Illis­sä

Aluk­si CW ( Con­tent War­ning), suo­mek­si sisäl­tö­va­roi­tus. Maa­li­mal­la on alka­nut olla tapa­na lait­taa CW ja jopa TW (Trig­ger War­ning), jos kir­joi­tus on her­mos­tut­ta­va tai ahdis­ta­va. Näis­sä hen­gen­tuot­teis­sa tup­paa jos­kus ole­maan edel­lä mai­nit­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kos­ken gla­di­aat­to­rit eivät kuo­hu­ja kaih­da

Tuk­ki­lais­ki­so­jen kunin­gas­la­ji kos­ken­las­ku kerä­si täl­lä­kin ker­taa ylei­sön her­paan­tu­mat­to­man huo­mion Iin Kunin­gas­jät­kä -tuk­ki­lais­kil­pai­luis­sa. Raa­sak­ka­kos­ken kuo­hu­jen sekaan uskal­tau­tui tukin seläs­sä kaik­ki­aan yksi­tois­ta hur­ja­pää­tä, ja sekä vauh­tia että vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta näh­tiin koko rahan edes­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus