Ii

Hau­ki kävi muka­vas­ti uis­ti­meen

Kun veto­uis­te­lu­kil­pai­lun osa­not­ta­jien veneet kaik­ko­si­vat Oijär­ven seläl­le lau­an­tai­aa­mu­na, oli ilma vie­lä syn­keän pil­vi­nen ja tuu­li­nen ja vet­tä­kin vih­moi. Kisan päät­tyes­sä ilta­päi­väl­lä oli sää­kin ehti­nyt muut­tua kau­niin aurin­koi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Illin­juok­su: Rai­ja Pou­tiai­nen kär­kiai­kaan, Joo­na Holap­pa mies­ten hiku Illis­sä

Aluk­si CW ( Con­tent War­ning), suo­mek­si sisäl­tö­va­roi­tus. Maa­li­mal­la on alka­nut olla tapa­na lait­taa CW ja jopa TW (Trig­ger War­ning), jos kir­joi­tus on her­mos­tut­ta­va tai ahdis­ta­va. Näis­sä hen­gen­tuot­teis­sa tup­paa jos­kus ole­maan edel­lä mai­nit­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kos­ken gla­di­aat­to­rit eivät kuo­hu­ja kaih­da

Tuk­ki­lais­ki­so­jen kunin­gas­la­ji kos­ken­las­ku kerä­si täl­lä­kin ker­taa ylei­sön her­paan­tu­mat­to­man huo­mion Iin Kunin­gas­jät­kä -tuk­ki­lais­kil­pai­luis­sa. Raa­sak­ka­kos­ken kuo­hu­jen sekaan uskal­tau­tui tukin seläs­sä kaik­ki­aan yksi­tois­ta hur­ja­pää­tä, ja sekä vauh­tia että vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta näh­tiin koko rahan edes­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kylän ilmoi­tus­tau­lun uusi ilme

Olha­van kehit­tä­mi­syh­dis­tys kun­nos­tau­tuu päi­vit­tä­mäl­lä kylän tie­don­vä­li­tys­tä omil­la www.olhava.fi net­ti­si­vuil­la. Tavoit­tee­na on enem­män kuin ilmoi­tus­tau­lun kor­vaa­mi­nen säh­köi­sel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTuk­ki­lais­ki­soi­hin ehtii vie­lä

Tuk­ki­lais­ki­sat Iis­sä Raa­sak­ka­kos­kel­la ovat hyväs­sä vauh­dis­sa ja sää­kin suo­sii. Ylei­sö kerään­tyi kat­so­maan tuk­ki­lais­ten sau­von­taa. Var­si­nai­nen kos­ken­las­ku on klo 16.15. Myös…


Tuk­ki­lais­ki­sat alka­vat pian

Iin Kunin­gas­jät­kä tuk­ki­lais­ki­so­jen jär­jes­te­ly­jen lop­pusi­laus on menos­sa Raa­sak­ka­kos­kel­la. Eilen pai­kal­la oli kos­ken­las­ku­har­joi­tus ja veden­juok­su­tus Iijoen van­has­sa uomas­sa. Sää pai­kal­la on…Kuva­tai­de­me­nes­tys­tä kah­des­sa pol­ves­sa – Valt­te­ri Kur­ke­la voit­ti Osuus­pan­kin Oulun alu­een kuva­tai­de­kil­pai­lun

– Oli aika jän­nä, kun tuli soit­to töi­hin, että pää­set­kö pii­pah­ta­maan tän­ne Oja­ky­län kou­lul­le, tien toi­sel­le puo­lel­le. Sanot­tiin, ettei mitään vaka­vaa ollut sat­tu­nut. Arve­lin soi­ton liit­ty­vän jol­la­kin taval­la lap­siin, Päi­vi Kur­ke­la, Valt­te­rin äiti ker­toi muka­vas­ta tou­ko­kui­ses­ta päi­väs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus